ecommerce.gov.vn

Website:http://ecommerce.gov.vn
Vote-up nhận được31
Vote-down nhận được38
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (85)

1

25   28

http


giao thức truyền siêu văn bản, là giao thức truyền dữ liệu chính trong WWW.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

2

2   4

internet


mạng toàn cầu.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

3

2   2

spam


thư rác.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

4

1   1

html


ngôn ngữ siêu văn bản, là ngôn ngữ cơ bản nhất để tạo các trang web.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

5

1   1

server


máy chủ.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

6

0   0

affiliate/affiliate program


chương trình cộng tác, hợp tác giữa các website hoặc với các cá nhân, tổ chức...để marketing hoặc bán hàng cho website.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

7

0   0

authentication


chứng thực, VD:chứng thực điện tử , chữ ký số (xác định pháp nhân trong giao dịch điện tử.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

8

0   0

b2b


mô hình giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp
Nguồn: ecommerce.gov.vn

9

0   0

b2c


mô hình giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp là người bán và người mua là người tiêu dùng cá nhân.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

10

0   0

bandwidth


băng thông, chỉ khả năng truyền dữ liệu trên mạng Internet, thông thường tính theo đơn vị mega bit trên giây.
Nguồn: ecommerce.gov.vn