tratu.soha.vn

Website:http://tratu.soha.vn
Vote-up nhận được55483
Vote-down nhận được34682
Điểm:20800 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (33430)

1

20   6

tương hỗ


qua lại lẫn nhau quan hệ tương hỗ tác động tương hỗ Đồng nghĩa: hỗ tương
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   2

tương hợp


phù hợp với nhau hình thức phải tương hợp với nội dung Đồng nghĩa: tương thích, tương xứng (từ phụ thuộc về ngữ pháp) có giống, [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   0

tương giao


(Từ cũ) giao thiệp, kết thân với nhau "Miếng trầu là nghĩa tương giao, Muốn cho đây đấy duyên vào hợp duyên." (Cdao)
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

tương


nước chấm, làm từ gạo nếp (hoặc ngô), đậu nành và muối cá kho tương nát như tương Động từ (Thông tục) ném hoặc đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   0

tươm tất


có đủ những cái cần thiết để đáp ứng yêu cầu, thường về sinh hoạt vật chất, gây cảm giác hài lòng ăn mặc tươm t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   0

tươm


chảy ra nhiều từ trong cơ thể qua những lỗ rất nhỏ mồ hôi tươm ra ướt trán Tính từ ở trạng thái rách nát đến mức như kh&oci [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

2   2

tươi tốt


(cây cối) xanh tốt do được phát triển trong điều kiện thuận lợi luỹ tre tươi tốt mùa màng tươi tốt Đồng nghĩa: tốt tươi
Nguồn: tratu.soha.vn

8

0   2

tươi tỉnh


(nét mặt) tươi tắn và vui vẻ, hớn hở mặt mũi tươi tỉnh
Nguồn: tratu.soha.vn

9

6   9

tươi tắn


tươi, nhìn thấy thích mắt (nói khái quát) màu sắc tươi tắn miệng cười tươi tắn Trái nghĩa: nhợt nhạt
Nguồn: tratu.soha.vn

10

1   0

tươi trẻ


tươi tắn và trẻ trung tâm hồn tươi trẻ
Nguồn: tratu.soha.vn