Ý nghĩa của từ top là gì:
top nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ top. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa top mình

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

top


  Join Date: Jan 2010
Nguồn: chutluulai.net

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

top


|danh từHàng đầu về chất lượng.Tóp 10 mặt hàng bán chạy nhất trong tháng.Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

top


Đỉnh, mặt trên cùng, chỗ cao nhất. | Tiếng tuýt (để chỉ giờ trên đài phát thanh... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

top


Đỉnh, mặt trên cùng, chỗ cao nhất. | Tiếng tuýt (để chỉ giờ trên đài phát thanh... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

top


: đường trên
Nguồn: diendan.garena.vn

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

top


đỉnh
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

7

2 Thumbs up   2 Thumbs down

top


áo
Nguồn: speakenglish.co.uk

8

2 Thumbs up   2 Thumbs down

top


Top Lane: Đường trên
Nguồn: ttdt.vn

9

2 Thumbs up   2 Thumbs down

top


url(images_sohoa/right_header.gif);background-repeat: repeat-y;' >
Nguồn: sohoavn.com

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

top


[tɔp]|danh từ|danh từ|tính từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ con vụ, con quay (đồ chơi quay trên một điểm khi cho quay bằng tay hoặc bằng sợi dây..)the top sleeps ; the top is asleep con vụ quay títold t [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

11

1 Thumbs up   2 Thumbs down

top


vị trí được bình chọn là cao nhất bài hát đã lọt vào top 5 ca khúc hay nhất
Nguồn: tratu.soha.vn

12

1 Thumbs up   2 Thumbs down

top


Top Lane: Đường trên
Nguồn: gametv.vn

<< server mid >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa