gametv.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được119
Vote-down nhận được143
Điểm:-25 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (57)

1

27 Thumbs up   43 Thumbs down

avatar


Đây là bạn trong thế giới ảo. Nhân vật ảo của bạn là đại diện của bạn trong trò chơi. Trong các trò như DotA hay LoL thì đây sẽ là Tướng mà bạn điều khiển.
Nguồn: gametv.vn

2

17 Thumbs up   10 Thumbs down

jk


Just Kidding. “Đùa thôi nha!”
Nguồn: gametv.vn

3

12 Thumbs up   18 Thumbs down

cs


Trò Counter-Strike
Nguồn: gametv.vn

4

12 Thumbs up   8 Thumbs down

qq


Nguồn: gametv.vn   NSFW / 18+

5

8 Thumbs up   0 Thumbs down

ty


Thank You. “Cám ơn nha!”
Nguồn: gametv.vn

6

5 Thumbs up   14 Thumbs down

afk


Không có mặt bên máy tính.
Nguồn: gametv.vn

7

5 Thumbs up   11 Thumbs down

gg


Good Game: Trận này hay lắm.
Nguồn: gametv.vn

8

4 Thumbs up   7 Thumbs down

np


No Problem. “Không có chi”.
Nguồn: gametv.vn

9

4 Thumbs up   3 Thumbs down

spam


Khi một game thủ sử dụng đi lại một chữ/từ/câu hoài hoài thì đó gọi là spam.
Nguồn: gametv.vn

10

3 Thumbs up   7 Thumbs down

lmao


Nguồn: gametv.vn   NSFW / 18+