Ý nghĩa của từ np là gì:
np nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ np. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa np mình

1

11   5

np


1.kí hiệu tên nước Nepal

2. viết tắt của No Problem - không có việc gì đâu, không sao đâu

3. viết tắt của Noun Phrase: ngữ danh từ, cụm danh từ: một nhóm từ tập trung quanh một danh từ chính (head noun)
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

9   4

np


 n ‘person’ (people); 1 em nhiều anh/1 anh nhiều em/ nhiều anh nhiều em, tóm lại là không phải 1×1 thì đều được tính là np (có thể thay n bằng số như 3p, 4p…). [..]
Nguồn: beedance07.com

3

7   5

np


n ‘person’ (?)/people, 1 nữ n nam hoặc 1 nam n nữ
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

4

6   5

np


Công chứng viên (notary public). | Viết tắt. | Công chứng viên (notary public).
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

3   3

np


Trong lý thuyết độ phức tạp tính toán, NP là viết tắt của "nondeterministic polynomial time" (thuật toán bất định trong thời gian đa thức). Cụ thể hơn, NP là tậ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

4   4

np


NP có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

np


"Np" ghi tắt của cụm từ "Nhã Phương". Đây là tên của một diễn viên điện ảnh tại Việt Nam. Cô sinh năm 1990, tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, ra mắt lần đầu năm 2009 với bộ phim "Những thiên thần áo trắng".
nghĩa là gì - Ngày 18 tháng 7 năm 2019

8

3   4

np


No Problem. “Không có chi”.
Nguồn: gametv.vn

9

4   6

np


viết tắt của "net profit" có nghĩa: phần chênh lệch doanh thu hơn chi tiêu trong một thời gian nhất định (bao gồm cả khấu hao và chi phí không dùng tiền mặt khác)
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

10

2   4

np


No Problem. "Không có chi".
Nguồn: ttdt.vn

Thêm ý nghĩa của np
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nov nsb >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa