ttdt.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được228
Vote-down nhận được171
Điểm:56 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (77)

1

58 Thumbs up   15 Thumbs down

op


Over Powered, dùng khi một thứ gì đó quá mạnh so với mức bình thường.
Nguồn: ttdt.vn

2

50 Thumbs up   45 Thumbs down

avatar


Đây là bạn trong thế giới ảo. Nhân vật ảo của bạn là đại diện của bạn trong trò chơi. Trong các trò như DotA hay LoL thì đây sẽ là Tướng mà bạn điều khiển.
Nguồn: ttdt.vn

3

30 Thumbs up   15 Thumbs down

jk


Just Kidding. "Đùa thôi nha!"
Nguồn: ttdt.vn

4

14 Thumbs up   7 Thumbs down

qq


Nguồn: ttdt.vn   NSFW / 18+

5

9 Thumbs up   9 Thumbs down

gg


Good Game: Trận này hay lắm.
Nguồn: ttdt.vn

6

7 Thumbs up   17 Thumbs down

cs


Trò Counter-Strike
Nguồn: ttdt.vn

7

7 Thumbs up   4 Thumbs down

lmao


Nguồn: ttdt.vn   NSFW / 18+

8

6 Thumbs up   15 Thumbs down

afk


Không có mặt bên máy tính.
Nguồn: ttdt.vn

9

4 Thumbs up   6 Thumbs down

lol


Nguồn: ttdt.vn   NSFW / 18+

10

4 Thumbs up   5 Thumbs down

support


Chỉ vai trò chuyên giúp đồng đội sống sót thông qua hồi máu hoặc khống chế đối thủ.
Nguồn: ttdt.vn