la gi

Geboortedatum:1998-05-18
Woonplaats:Ho Chi Minh City
Vote-up nhận được115
Vote-down nhận được80
Điểm:36 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (25)

1

0   0

network


Danh từ:
- Một hệ thống lớn bao gồm nhiều bộ phận tương tự được kết nối với nhau để cho phép di chuyển hoặc liên lạc giữa hoặc dọc theo các bộ phận, hoặc giữa các bộ phận và trung tâm điều khiển
Động từ:
- Để kết nối các máy tính với nhau để chúng có thể chia sẻ thông tin
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

2

0   0

rinse


Động từ:
- Sử dụng nước để làm sạch xà phòng hoặc bụi bẩn từ thứ gì đó
Ví dụ: Rửa lại với nước sạch sau 5 phút mát xa mặt. (Rinse your face after 5 minutes massaging).

Danh từ:
- Quá trình sử dụng nước để loại bỏ xà phòng hoặc bụi bẩn
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

3

0   0

tmr


Trong tiếng Anh nó là từ viết tắt của từ "Tomorrow", nghĩa là ngày mai.
Ví dụ 1: Tôi sẽ ghé lại vào giờ này ngày mai. (I will come again at this time tmr.
Ví dụ 2: Ngày mai bạn có rảnh không? Chúng ta có thể gặp mặt chứ? (Do you have free time tmr? Can we meet?)
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

4

0   0

run away


Cum động từ:
- Rời khỏi một nơi hoặc một người bí mật và đột ngột
Ví dụ: Tôi muốn biết lý do mà cô ấy muốn rời căn nhà của mình để đi đến với anh ấy. (I need to know a reason that makes she runs away from her home to get to him).
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

5

0   0

offshore


Danh từ:
- Cách xa hoặc ở một khoảng cách từ bờ biển

Tính từ:
- (Của các công ty và ngân hàng) có trụ sở tại một quốc gia khác với các quy tắc thuế khác nhau có chi phí ít tiền hơn
Ví dụ: Tôi chọn Trung Quốc là quốc gia cho cho trụ sở của công ty. (We choose China for our offshore company.)
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

6

0   0

handle


Danh từ:
- Một phần của một vật được thiết kế để giữ, di chuyển hoặc mang vật dễ dàng
Ví dụ: Tôi không thể mở cửa tay cầm vì nó có thể bị khóa hoặc bị kẹt. (I cannot turn the handle because it can be locked or stuck).
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

7

0   0

executive


Danh từ:
- Ai đó ở vị trí cao, đặc biệt là trong kinh doanh, người đưa ra quyết định và đưa họ vào hành động:
Ví dụ: Anh ta được đảm nhiệm làm tổng giám đốc của công ty vào tháng sau. (He is in charge of Chief Executive Office of the company next month.)
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

8

0   0

immigration


Danh từ
- Hành động của một người nào đó đến sống ở một quốc gia khác
Ví dụ: Dân số nước Mỹ đang gia tăng vì lượng nhập cư khủng trong năm nay. (Population in United States is increasing because of the great immigration this year.)
- Tiết kiệm tiền có chủ ý hoặc, ít phổ biến hơn, tiết kiệm thời gian, năng lượng, từ ngữ, v.v.:
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

9

0   0

guilty


Tính từ:
- Cảm thấy tội lỗi khi gây ra một việc gì đó ảnh hưởng đến người khác.
Ví dụ: Bạn đang run sợ hả? Phải chăng là đã làm điều gì có lỗi với mẹ bạn? (Are you so nervous? You are guilty as doing something wrong with you mother, are not you?)
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

10

0   0

root


Danh từ:
- Một phần của cây mọc xuống trái đất để lấy nước và thức ăn và giữ vững cây trong lòng đất
Ví dụ: Anh ta dùng rễ cây để đóng thuyền. (He built the boat by roots)
- Nguyên nhân hoặc nguồn gốc của một cái gì đó xấu
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019