Ý nghĩa của từ ily là gì:
ily nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ily. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ily mình

1

11   1

ily


viết tắt của 3 chữ tiếng Anh: I Love You. ngoài ra còn được viết là ilu
Là câu nói thể hiện tình cảm, thường được sử dụng trên mạng Internet, khi chat hoặc khi nhắn tin sms. tuy nhiên, cũng như ILU, ILY không được coi là một cách thể hiện tình cảm đúng nghĩa, nó mang tính chiếu lệ, nói cho có nhiều hơn
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

6   5

ily


- Hậu tố: cụm được gắn sau một từ nào đó nhằm biến dạng loại từ. Ví dụ như từ "easy" (tính từ), chuyển thành trạng từ: easily.
- Là từ viết tắt của cụm từ I Love You, nghĩa là tôi yêu bạn/ anh yêu em/ con yêu mẹ,...
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ily
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hinh thuc bot ikr >>