Ý nghĩa của từ ekip là gì:
ekip nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ekip. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ekip mình

1

8 Thumbs up   7 Thumbs down

ekip


Ê-Kíp ( được phiên âm từ tiếng Pháp: équipe): chỉ nhóm người cùng làm chung một công việc, nhiệm vụ với nhau


vd: Ê-kíp quay phim, Ê-kíp phẫu thuật, Ê-kíp kỹ sư...
oceangirl - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ekip


Ekip là một từ xuất phát từ tiếng Pháp "equipe" (tiếng Việt đọc là ê kíp). Nó có nghĩa là một nhóm, một cụm (như từ "team"). Đây là một khái niệm để chỉ những người tập trung lại với nhau vì đặc thù công việc. Như ekip làm phim, ekip bán hàng, ekip soạn nhạc,...
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 6 năm 2019
<< economy of scale hinh thuc bot >>