Ý nghĩa của từ ikr là gì:
ikr nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ikr Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ikr mình

1

10 Thumbs up   7 Thumbs down

ikr


viết tắt của "I know right": tớ biết mà. Dùng để thể hiện sử đồng ý với ý kiến của người nêu trước
Được bắt đầu sử dụng phổ biến từ bộ phim Mean Girls - Cô nàng lắm chiêu (bộ phim có sự tham gia của Lindsay Lohan)
VD: "her hair is so ugly"
"omg ikr!"
vananh - Ngày 01 tháng 8 năm 2013
<< ily be used to >>