Ý nghĩa của từ zinger là gì:
zinger nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ zinger Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zinger mình

1

0   0

zinger


Danh từ:
- Một cái gì đó gây ra hoặc có nghĩa là gây ra sự quan tâm, bất ngờ hoặc sốc
- Một nhận xét dí dỏm hoặc vặn lại
- Một nhận xét nổi bật hoặc thú vị

Tên một loại xe của hãng xe Mitsubishi, tên là Zinger GLS
-
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của zinger
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< operation manager skewness >>