Ý nghĩa của từ glosbe là gì:
glosbe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ glosbe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa glosbe mình

1

0   0

glosbe


- Tên của một trang từ điển trực tuyến với đa dạng ngôn ngữ. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ về phần công thức cũng như những ví dụ và từ liên quan đến từ được tìm kiếm. Đặc biệt, trang này nổi tiếng với dịch từ tiếng Pháp với nguồn dữ liệu lớn.
la gi - Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của glosbe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gnart qr có >>