Ý nghĩa của từ wildtrak là gì:
wildtrak nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wildtrak Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wildtrak mình

1

4   2

wildtrak


Trong hệ thống xe ô tô của hãng xe lớn Ford, wildtrak là ký hiệu của một phiên bản của ô tô, được xem là phiên bản cao cấp nhất với động cơ được sử dụng ở mức 3.2, còn những phiên bản còn lại chỉ sử dụng ở mức 2.2.
la gi - Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của wildtrak
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zelda effective date >>