Ý nghĩa của từ jungle gym là gì:
jungle gym nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jungle gym Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jungle gym mình

1

1   0

jungle gym


Nghĩa của cụm từ là thể thao địa hình. Người ta sẽ được trải nghiệm luyện tập sức khỏe, thể thao với những vật cụ nhân tạo thay vì đi đạp xe ngoài đường hay leo núi thực thụ. Thường nó sẽ dựng lên mô hình leo núi nhân tạo hoặc vượt chướng ngại vật khá giống như trong rừng.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của jungle gym
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uyển ương pewnoy >>