Ý nghĩa của từ skidamarink là gì:
skidamarink nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ skidamarink Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa skidamarink mình

1

5   1

skidamarink


Tên của một bài hát thiếu nhi. Nó chỉ là một từ ngớ ngẩn, vô tình được viết ra. Bài hát này có nguồn gốc từ một vở nhạc kịch Broadway đầu thế kỷ 20, và trong nhiều năm đã được hát như Skinnamarink, Skinnymarink, Skiddymerink,...Nó là một bài hát tuyệt vời cho các lớp Phụ huynh / Trẻ em.
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của skidamarink
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fair enough wland >>