Ý nghĩa của từ qaq là gì:
qaq nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ qaq Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa qaq mình

1

1   0

qaq


- Hay QaQ, nhìn tổng thể sẽ giống như biểu tượng khóc khi Q là mắt còn a là mũi.
- Cách phát âm ghetto-tiếng lóng của gà. Phát âm kak.
- Quickly Asked Questions: Những câu hỏi được hỏi nhanh chóng (thường được đếm giờ trong các game show).
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của qaq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kms rs có >>