Ý nghĩa của từ nty là gì:
nty nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nty Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nty mình

1

0   0

nty


- Là cụm từ viết tắt của "no, thank you" (nghĩa là không, cảm ơn), đồng nghĩa với "thanks but no". Là từ được viết khi từ chối lời đề nghị hay lời mời của ai đó dưới dạng viết tắt.
- Never to young: ý chỉ người không quan tâm đến tuổi tác mà hưởng thụ cuộc đời.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nty
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mcu rock on >>