Ý nghĩa của từ rock on là gì:
rock on nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rock on Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rock on mình

1

2   0

rock on


- Trong một buổi biểu diễn ca nhạc về thể loại rock n' roll, những khán giả yêu nhạc rock thường hô "rock on", nhằm chỉ việc đưa tay lên và nhún nhảy theo điệu nhạc rock đó.
- Một cụm từ rocker sử dụng để chào nhau, nói lời tạm biệt hoặc chỉ nói khi một cái gì đó mát mẻ.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của rock on
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nty ihs >>