Ý nghĩa của từ hubby là gì:
hubby nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hubby. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hubby mình

1

7   2

hubby


Chồng, bố cháu, ông xã ((cũng) hub).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   3

hubby


một cách gọi âu yếm giữa các cặp tình nhân với nhau, có thể là bạn trai bạn gái, người yêu hoặc là vợ chồng. hubby có nghĩa tương tự như darling, baby, love, cưng, cục cưng, nỡm...

tuy nhiên cách gọi này có thể gây khó chịu cho người phải chứng kiến. tốt nhất cứ gọi nhau là anh em như bình thường -_-
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

3

2   1

hubby


Danh từ:
- Một cách dùng khác dành cho từ "husband", nghĩa là "chồng".
Ví dụ: Trong khi tôi ra ngoài thì chồng tôi đã trang trí nhà cửa cho dịp giáng sinh này. (While I went out, my hubby was decorating the house for next following holiday which is Christmas).
la gi - Ngày 24 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hubby
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< horn-mad huffish >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa