Ý nghĩa của từ tmr là gì:
tmr nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tmr Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tmr mình

1

3   0

tmr


Trong tiếng Anh nó là từ viết tắt của từ "Tomorrow", nghĩa là ngày mai.
Ví dụ 1: Tôi sẽ ghé lại vào giờ này ngày mai. (I will come again at this time tmr.
Ví dụ 2: Ngày mai bạn có rảnh không? Chúng ta có thể gặp mặt chứ? (Do you have free time tmr? Can we meet?)
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tmr
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< run away cooperate >>