Ý nghĩa của từ nhóc ác là gì:
nhóc ác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nhóc ác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhóc ác mình

1

39   14

nhóc ác


Là cụm từ gần đây được một số bạn trẻ Việt sử dụng như một xu hướng trên mạng xã hội. Nó dùng để gọi đối phương người mà họ ám chỉ là kém trình độ và hiểu biết, cần phải học hỏi nhiều. Thường được thấy trong các trò chơi trực tuyến.
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019

2

26   6

nhóc ác


Mấy thằng thiếu hiểu biết mà cứ thích đi phán xét người khác
Không tên - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

3

13   5

nhóc ác


Thường là những người trẻ đa phần là vị thành niên, thanh niên còn non nớt về tư duy và cách cư xử, hay có xu hướng thích thể hiện mình giỏi hơn người khác nhưng không tự ý thức được sự kém cỏi của bản thân
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của nhóc ác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fewer vong quốc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa