Ý nghĩa của từ nhóc ác là gì:
nhóc ác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ nhóc ác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhóc ác mình

1

12   2

nhóc ác


Là cụm từ gần đây được một số bạn trẻ Việt sử dụng như một xu hướng trên mạng xã hội. Nó dùng để gọi đối phương người mà họ ám chỉ là kém trình độ và hiểu biết, cần phải học hỏi nhiều. Thường được thấy trong các trò chơi trực tuyến.
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019

2

5   1

nhóc ác


Mấy thằng thiếu hiểu biết mà cứ thích đi phán xét người khác
Không tên - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Thêm ý nghĩa của nhóc ác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fewer vong quốc >>