Ý nghĩa của từ nhóc ác là gì:
nhóc ác nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nhóc ác Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhóc ác mình

1

1   0

nhóc ác


Là cụm từ gần đây được một số bạn trẻ Việt sử dụng như một xu hướng trên mạng xã hội. Nó dùng để gọi đối phương người mà họ ám chỉ là kém trình độ và hiểu biết, cần phải học hỏi nhiều. Thường được thấy trong các trò chơi trực tuyến.
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nhóc ác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fewer vong quốc >>