diendan.gate.vn

Vote-up nhận được45
Vote-down nhận được68
Điểm:-22 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (55)

1

9   16

bb


súng sơn, được áp dụng cho bọn RCM vì hiệu quả của bọn nó
Nguồn: diendan.gate.vn

2

8   15

cs


crew skill, kỹ năng của crew
Nguồn: diendan.gate.vn

3

6   7

gg


good game, trận đấu tốt
Nguồn: diendan.gate.vn

4

4   5

mine


mìn được thả bởi máy bay.
Nguồn: diendan.gate.vn

5

4   3

xp


kinh nghiệm thu được sau các trận đánh
Nguồn: diendan.gate.vn

6

4   1

tg


tail gunner, xạ thủ ở đuôi máy bay.
Nguồn: diendan.gate.vn

7

2   3

fm


flight model, mô hình máy bay khi bay.
Nguồn: diendan.gate.vn

8

2   7

dm


damage model, mô hình máy bay chịu dmg
Nguồn: diendan.gate.vn

9

2   4

lw


Không quân Đức
Nguồn: diendan.gate.vn

10

1   2

ts


team speak
Nguồn: diendan.gate.vn