Ý nghĩa của từ as soon as là gì:
as soon as nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ as soon as. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa as soon as mình

1

46 Thumbs up   26 Thumbs down

as soon as


là liên từ để nối hai mệnh đế có nghĩa: ngay khi, thời điểm sớm nhất có thể.
Ví dụ: "I will call you as soon as i come home." có nghĩa: " tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi về nhà
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

30 Thumbs up   14 Thumbs down

as soon as


Có nghĩa là 'ngay sau khi', để chỉ một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác.

Ví dụ:

I will call you as soon as he comes here.
Tớ sẽ gọi cho cậu ngay sau khi anh ta đến đây
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

27 Thumbs up   15 Thumbs down

as soon as


ngay khi, ngay sau khi
ví dụ: as soon as I get the money, I will pay you back
( ngay sau khi tôi lấy được được tiền, tôi sẽ trả anh)
hay : Call me as soon as you arrive. Ok?
( gọi ngay cho anh khi em đến nơi nhé)
+chúng ta có cụm: as soon as possible có nghĩa là càng sớm càng tốt
ví dụ: Finish your homework as soon as possible. hoàn thành bài tập về nhà càng sớm càng tốt đấy nhé
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

4

19 Thumbs up   20 Thumbs down

as soon as


ngay khi, ngay cái lúc mà...

-when would you go out with me?
(khi nào anh mới chịu hẹn hò với em?)
-dont worry, as soon as all females die out.
(em đừng lo, ngay khi phái nữ chết hết thôi)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

as soon as


Là một liên từ (conjuntion), một loại từ có chức năng liên kết các câu, từ ngữ trong tiếng Anh. Liên từ này được dùng khi miêu tả một hành động xảy ra liền ngay lập tức sau một hành động khác đã xảy ra trong quá khứ hoặc sẽ xảy ra trong tương lai.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

as soon as


Nghĩa của cụm từ: ngay khi, càng sớm càng
Ví dụ 1: Hãy gọi cho mẹ ngay khi con tới nơi nhé. (Please call me as soon as you are arrived).
Ví dụ 2: Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này sớm nhất có thể. (We are trying to handle this trouble as soon as possible).
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 3 năm 2019

<< never mind mah >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa