heatherle

Vote-up nhận được1179
Vote-down nhận được862
Điểm:316 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (116)

1

116 Thumbs up   60 Thumbs down

ba phải


không có chính kiến của riêng mình, ai nói nghe cũng thấy "phải"

-thế mày thấy thế nào?
-ừ mày nói nghe cũng có lý đấy.
-cái thằng ba phải! ai nói cũng thấy đúng!!
heatherle - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

75 Thumbs up   16 Thumbs down

afk


viết tắt của "away from keyboard" tức là "rời khỏi bàn phím"
thường được dùng trong game trực tuyến để người chơi thông báo với người khác hiện giờ mình đang không sử dụng máy tính
heatherle - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

3

72 Thumbs up   45 Thumbs down

me too


mình cũng thế, =me as well

-i just killed someone...
(tao vừa giết người xong...)
-me too! highfive!!
(tao cũng thế! highfive!)
heatherle - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

4

63 Thumbs up   16 Thumbs down

free size


free: tự do, size: cỡ, free size: cỡ nào cũng được. trong thời trang ý nói quần áo có thể phù hợp với người từ béo đến gầy.

-isnt this shirt a bit small for me?
(cái áo này hơi nhỏ so với tao thì phải?)
-not really, its a free size shirt.
(đâu, áo free size mà mày)
heatherle - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

5

47 Thumbs up   19 Thumbs down

guys


số ít "guy" chỉ con trai nhưng "guys" thường mang nghĩa bạn bè, mọi người, không chỉ bạn trai mà có thể bao gồm cả bạn gái

-hey guys, im going home!
(mọi người ơi thôi tao về đây)
heatherle - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

6

39 Thumbs up   29 Thumbs down

vkl


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
heatherle - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

7

39 Thumbs up   20 Thumbs down

not at all


1. không có gì, không hề gì
-hey thanks for the other day.
(êu thanks mày vụ hôm nọ nhé)
-not at all
(ừ không có gì)

2. không có tí tẹo teo nào
-there must be some pie left
(chắc phải còn tí bánh sót lại)
-no. not at all
(không. chả còn tí nào)
heatherle - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

8

36 Thumbs up   38 Thumbs down

how about


=what about, dùng để gợi ý, hỏi ý kiến người khác nghĩ sao về ý kiến của mình

-you should give me $100 for that
(đáng lẽ mày phải đưa tao $100 cho cái đấy)
-oh yea? how about you kiss my ass?
(thế hả? hay là mày kiss ass tao thì sao?)
heatherle - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

9

36 Thumbs up   46 Thumbs down

kute


cách viết của giới trẻ, xuất phát từ từ "cute" tức là dễ thương, khác với "cute" tiếng anh đánh vần là "kiu t", kute được Viết hóa đánh vần là "cu te"

-tao đang định đi cưa em H. mày ạ
-ừ em đấy cũng kute (cu te) đấy
heatherle - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

10

32 Thumbs up   22 Thumbs down

lol


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
heatherle - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+