Ý nghĩa của từ www là gì:
www nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ www. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa www mình

1

1   0

www


Viết tắt của cụm World Wide Web, có nghĩa là mạng lưới toàn cầu. Dùng cho xác định 1 địa chỉ bất kỳ nào đó trên internet. www thực chất chỉ là một trong rất nhiều host của 1 server bất kì nào đó.
thanhthu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

0   0

www


Là chữ viết tắt của World Wide Web - nghĩa là mạng lưới toàn cầu. Đây là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet.
WWW là chữ viết tắt nhưng mà để đọc từ này lên nó còn mất thời gian và khó khăn hơn là đọc từ gốc:
www: /ˈdʌb.l̩.juːˌdʌb.l̩.juːˈdʌb.l̩.juː/: 9 âm tiết
world wide web: /wɜːld waɪd web/: 3 âm tiết
vananh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

0   0

www


là viết tắt của World Wide Web-mạng lưới rộng toàn cầu. là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet.
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

4

0   0

www


world wide web (viết tắt).
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

www


Viết tắt của cụm từ "world wide web" hay có cách gọi ngắn gọn hơn là "web". Nghĩa là một trang thông tin toàn cầu cho phép người dùng có thể truy cập để tìm kiếm thông tin, kết nối mọi người với nhau khi có kết nối với Internet.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

6

0   0

www


World Wide Web, gọi tắt là Web hoặc WWW, mạng lưới toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

www


Là chữ viết tắt của "World Wide Web"
Nguồn: vitinhhtl.com

8

0   0

www


Hệ thống Web diện rộng toàn cầu.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

9

0   0

www


(World Wide Web): là một hệ thống siêu văn bản có thể liên kết nhiều loại văn bản ở nhiều nguồn khác nhau trên mạng Internet.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

10

0   1

www


World wide web - chỉ mạng internet

tuy nhiên ngày nay nghĩa này ít còn được sử dụng. nó chỉ còn được biết đến như một phần của địa chỉ website
ví dụ
WWW. google.com
hansnam - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

11

0   1

www


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hadat92 - Ngày 23 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của www
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unnie kgz >>