Ý nghĩa của từ unnie là gì:
unnie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ unnie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unnie mình

1

15   1

unnie


Là từ phiên âm Tiếng Hàn Quốc có nghĩa là chị gái. Từ này dùng để gọi trong trường hợp người nói là phụ nữ. Nếu người nói là nam giới thì unni sẽ thay thế bằng nuna,
thanhthu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

7   1

unnie


là phiên âm tiếng Hàn Quốc, với nghĩa là chị gái. Từ này được sử dụng trong quan hệ thân thiết, gần gũi. Với những người mới quen, tránh sử dụng từ này nếu bạn không muốn bị coi là thiếu lịch sự, không lễ phép.
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

3

10   5

unnie


là một từ tiếng Hàn Quốc, có nghĩa là chị gái và được dùng với con gái gọi một người chị lớn tuổi hơn mình.
Được sử dung khi có mối quan hệ gần gũi , thân thiết với người đó. Trong giao tiếp với người mới quên biết , bạn sử dụng từ ngữ này là không lịch sự, không lễ phép .
gracehuong - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

4

1   0

unnie


Là từ phiên âm tiếng Hàn Quốc, có nghĩa là chị gái. Từ này dùng với một em gái gọi người chị lớn tuổi hơn mình. Được sử dụng trong quan hệ gần gũi, thân thiết. Đối với em trai thì được sử dùng với từ nuna.
Khanh - Ngày 28 tháng 2 năm 2015

Thêm ý nghĩa của unnie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đú www >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa