Ý nghĩa của từ uyên là gì:
uyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ uyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uyên mình

1

0   0

uyên


chim uyên ương
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

uyên


do chữ uyên ương, giống chim ở với nhau từng đôi, nên người ta thường dùng để chỉ vợ chồng
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

uyên


Tiếng việt
Danh từ
(Trong Văn chương, Ít dùng) uyên ương (nói tắt) hay để nhấn mạnh là 2 người khá yêu nhau, cũng có khi mang ý nghĩa mỉa mai
ví dụ: Đôi uyên ương đó ngày càng mặn nồng lắm
gracehuong - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

0   0

uyên


1. Danh từ
(Văn chương, Ít dùng) uyên ương (nói tắt)
Ví dụ: rẽ thuý chia uyên
"Lâm Tri từ thuở uyên bay, Buồng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân." (TKiều)
ThuyNguyen - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

5

0   0

uyên


(Văn chương, Ít dùng) uyên ương (nói tắt) rẽ thuý chia uyên "Lâm Tri từ thuở uyên bay, Buồng không thương kẻ thá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   0

uyên


Từ "uyên" trong uyên bác. Tại Việt Nam, các bậc cha mẹ thường dùng từ này để đặt tên cho con gái với mong muốn khi lớn lên con sẽ uyên bác, thông minh. Một số tên lót khi đi cùng với tên Uyên được sử dụng phổ biến hiện nay là: Mỹ Uyên, Phương Uyên, Nhã Uyên,...
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 7 năm 2019

7

0   1

uyên


Chim uyên ương.
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

1   2

uyên


do chữ uyên ương, giống chim ở với nhau từng đôi, nên người ta thường dùng để chỉ vợ chồng. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "uyên". Những từ phát âm/ [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của uyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vinh quang u hiển >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa