val.com.vn

Website:http://val.com.vn
Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được23
Điểm:-8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (221)

1

5 Thumbs up   13 Thumbs down

husband


Người chăm nom tàu Là người thay mặc chủ tàu chăm nom quản lý con tàu (ví như người chồng của “cô tàu”)
Nguồn: val.com.vn

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

letter of indemnity


Giấy bảo đảm – Giấy bảo lãnh Là văn bản của một người thứ ba (Người ngoài cuộc) đứng ngoài quan hệ của một hợp đồng mà cam kết bồi thường cho một bên ký kết về rủi ro tổn thất có thể xảy ra cho bên đó [..]
Nguồn: val.com.vn

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

agency fees


Đại lý phí Là số tiền thù lao mà chủ tàu trả cho đại lý tàu biển (Ship-agent) về những dịch vụ đã làm trong lúc tàu hoạt động tại cảng: Làm thủ tục ra vào cảng, liên hệ các nơi và theo dõi bốc dỡ hàng [..]
Nguồn: val.com.vn

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fiata


Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận Là một tổ chức quốc tế rộng rãi, lớn mạnh và có uy tín gồm các hiệp hội giao nhận với nhiều nước là thành viên hoạt động trên lĩnh vực giao nhận hàng quốc tế. [..]
Nguồn: val.com.vn

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

freight note


Thông báo cước Là chứng từ do người chuyên chở hoặc đại lý, đại diện người chuyên chở gởi đến chủ hàng hoặc đại lý của họ, thông báo về số tiền cước chuyển chở phải trả trước khi được trao vận đơn tại [..]
Nguồn: val.com.vn

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gross weight


Trọng lượng (hàng) cả bì Là tổng trọng lượng hàng chuyên chở (Cargo gross weight) bao gồm trọng lượng tịnh của hàng hóa (Cargo net weight) và trọng lượng của bao bì (Cargo package weight) [..]
Nguồn: val.com.vn

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

heavy lift


Hàng nặng quá cỡ Chỉ loại hàng mà trọng lượng vượt quá mức nâng thông thường do tàu quy định và bị buộc phải sử dụng thiết bị nâng hàng riêng để bốc, dỡ (heavy lift crane or heavy lift derrick) [..]
Nguồn: val.com.vn

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

imdg code


Quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm đường biển Do tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đề xuất áp dụng vào năm 1965 nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm đường biển. Nội du [..]
Nguồn: val.com.vn

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

in bulk


Chở rời Chỉ trạng thái những lô hàng chuyên chở không có bao bì, không được đóng thành chiếc, hòm, kiện, bao..như: Hạt ngũ cốc, quặng, than, phân bón, dầu mỏ... [..]
Nguồn: val.com.vn

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

itinerary


Lịch tàu chạy Là bản thông báo về thời gian và chuyến đi cụ thể ghé qua các cảng làm hàng của các con tàu hoạt động chuyên chở theo định tuyến (tàu chợ, tàu container). [..]
Nguồn: val.com.vn