Ý nghĩa của từ itinerary là gì:
itinerary nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ itinerary. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa itinerary mình

1

1   1

itinerary


Lịch tàu chạy Là bản thông báo về thời gian và chuyến đi cụ thể ghé qua các cảng làm hàng của các con tàu hoạt động chuyên chở theo định tuyến (tàu chợ, [..]
Nguồn: val.com.vn

2

0   1

itinerary


Hành trình, con đường đi. | Nhật ký đi đường. | Sách hướng dẫn du lịch. | Hành trình, (thuộc) đường đi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

itinerary


Lịch tàu chạy Là bản thông báo về thời gian và chuyến đi cụ thể ghé qua các cảng làm hàng của các con tàu hoạt động chuyên chở theo định tuyến (tàu chợ, [..]
Nguồn: haikhanh.com

Thêm ý nghĩa của itinerary
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< itinerate iterative >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa