Ý nghĩa của từ james là gì:
james nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ james. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa james mình

1

3   2

james


Thánh James-môn đồ và là người anh em của Giêxu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

james


1. James được dùng để đặt tên cho con trai, bắt nguồn ở nước Anh và có ý nghĩa là khôi ngô, tuấn tú, học rộng, hiểu sâu.
2. James là tên của một ngôi sao điện ảnh thế giới, tên đầy đủ là James Byron Dean, được xem là đại biểu của thế hệ lạc lõng thời đại lúc bấy giờ.
la gi sister - Ngày 15 tháng 9 năm 2019

3

3   2

james


James có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   3

james


James là cái tên tiếng Anh dùng để đặt cho con trai, có ý nghĩa là sự chiếm chỗ, sự thay thế.
Tên này có nguồn gốc Do Thái.
James Bond là tên của điệp viên nổi tiếng trong phim ảnh viễn tưởng.
lucyta - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của james
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< janeite habitual >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa