la gi sister

Geboortedatum:2002-08-29
Vote-up nhận được42
Vote-down nhận được39
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (250)

1

5   3

okela


Okela là một cách khi mới xuất phát từ các từ: okay, ok, oke,... và có nghĩa như các từ đó
Ví dụ: Okela, you can go out now and come back at 6:00pm. (Được, con có thể ra ngoài bây giờ và quay lại vào lúc 6 giờ tối)
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

2

4   1

lucy


Từ "Lucy" là danh từ riêng được dùng để đặt tên cho con gái tại các nước phương Tây. Tên Lucy có ý nghĩa là sinh ra vào lúc bình mình, có ánh nắng mặt trời chiếu sáng nên đứa con sinh ra sẽ tỏa sáng, luôn nổi trội. Tên Lucy cũng là một cách gọi thân mật của Lucia.
la gi sister - Ngày 08 tháng 9 năm 2019

3

4   2

alice


Alice là tên của một con tướng trong trò chơi trên điện thoại "Liên Quân Mobile". Alice mang một bộ váy màu hồng và có cầm gậy, được người dùng chơi dưới vị trí là trợ thủ với những chiêu phép giúp làm choáng đối phương, sau đó đồng đội sẽ tiến lên giết địch và Alice sẽ nhận được điểm hỗ trợ.
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

4

4   0

nae


"Nae" phiên âm của từ "내" trong tiếng Hàn, có nghĩa là dạ, vâng, ừ, được rồi, tôi biết rồi.
Ví dụ 1: Nae đúng rồi ạ, xin mời cô đi theo hướng này.
Ví dụ 2: Tớ mượn cuốn sách được không? - Nae.
la gi sister - Ngày 27 tháng 8 năm 2019

5

3   0

uiss


Từ "uiss" được dùng ở bất kì đâu trên thế giới bởi tất cả mọi người nhằm biểu thị thái độ không quan tâm, hờ hững, phản bác ý kiến nào đó
Ví dụ 1: Uiss, làm ơn đi đi nhanh lên dùm!
Ví dụ 2: Uiss, tôi không đồng ý đâu nhé!
la gi sister - Ngày 02 tháng 9 năm 2019

6

2   0

ultimately


Trong tiếng Anh, từ "ultimately" là phó từ có nghĩa là cuối cùng, rốt cục thì (cái gì đó)
Ví dụ: Ultimately, the struggle of the two best people was over. (Cuối cùng, cuộc đấu tranh của hai người giỏi nhất cũng đã kết thúc)
la gi sister - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

7

2   0

type


Trong tiếng Anh, từ "type" là danh từ có nghĩa là loại, kiểu, mẫu hoặc là động từ có nghĩa là đánh máy, gõ chữ
Ví dụ: The type of person I like is tall, good, kind and loves me. (Kiểu người mà tôi thích là cao, giỏi, tốt bụng và yêu tôi)
la gi sister - Ngày 07 tháng 9 năm 2019

8

2   2

chóp bu


"Chóp bu" là một danh từ cũ ít được sử dụng ngày nay, có nghĩa là người đứng đầu, người có địa vị cao nhất
Ví dụ 1: Bạn đang đứng ở cơ quan chóp bu của tỉnh.
Ví dụ 2: Khó có thể gặp các nhân vật chóp bu nên đừng hi vọng.
la gi sister - Ngày 20 tháng 8 năm 2019

9

2   1

xơ múi


Cụm từ "xơ múi" là khẩu ngữ tại Việt Nam.
1. Là động từ có nghĩa là kiếm chác, vơ vét. Ví dụ: Tôi chả xơ múi được gì từ cái gã này cả.
2. Là danh từ có nghĩa là những lợi ích kiếm được. Ví dụ: Mọi thứ hết thật rồi, chẳng còn xơ múi gì cả.
la gi sister - Ngày 02 tháng 9 năm 2019

10

2   0

từ mr có


Mr: từ dùng để chỉ người đàn ông
Ví dụ1: Mr. John, please follow me, you must not go that way. (Ông John, xin mời theo tôi, ông không được đi hướng đó)
Ví dụ 2: Please take care Mr. Robinson, he is my guest. (Xin hãy chăm sóc ông Robinson, ông ấy là khách quý của tôi)
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019