la gi sister

Geboortedatum:2002-08-29
Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được28
Điểm:-18 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (250)

1

2   0

ultimately


Trong tiếng Anh, từ "ultimately" là phó từ có nghĩa là cuối cùng, rốt cục thì (cái gì đó)
Ví dụ: Ultimately, the struggle of the two best people was over. (Cuối cùng, cuộc đấu tranh của hai người giỏi nhất cũng đã kết thúc)
la gi sister - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

2

2   0

từ mr có


Mr: từ dùng để chỉ người đàn ông
Ví dụ1: Mr. John, please follow me, you must not go that way. (Ông John, xin mời theo tôi, ông không được đi hướng đó)
Ví dụ 2: Please take care Mr. Robinson, he is my guest. (Xin hãy chăm sóc ông Robinson, ông ấy là khách quý của tôi)
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

3

1   0

sort out


Trong tiếng Anh, "sort out" là cụm động từ có nghĩa là thu xếp, sắp xếp, giải quyết (một việc gì đó)
Ví dụ: We have sorted out full arrangements before we left my house. (Chúng tôi đã thu xếp đầy đủ trước khi chúng tôi rời khỏi căn nhà của tôi)
la gi sister - Ngày 15 tháng 9 năm 2019

4

1   0

sympathy


Trong tiếng Anh, từ "sympathy" là danh từ có nghĩa là sự đồng cảm, sự thương cảm
Ví dụ: I give him a sympathy because I have experienced it too. (Tôi dành cho anh ta sự đồng cảm bởi vì tôi cũng đã từng trải qua chuyện ấy)
la gi sister - Ngày 13 tháng 9 năm 2019

5

1   0

type


Trong tiếng Anh, từ "type" là danh từ có nghĩa là loại, kiểu, mẫu hoặc là động từ có nghĩa là đánh máy, gõ chữ
Ví dụ: The type of person I like is tall, good, kind and loves me. (Kiểu người mà tôi thích là cao, giỏi, tốt bụng và yêu tôi)
la gi sister - Ngày 07 tháng 9 năm 2019

6

1   0

rn


1. Chữ cái thứ 15 trong bảng chữ cái Việt Nam. Ví dụ: Chữ m và chữ e ghép lại ta có từ me.
2. Ghi tắt của từ "mày" tại Việt Nam, được tất cả mọi người dùng rộng rãi. Ví dụ: Hôm nay m nhớ sang nhà t chơi nhé!
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

7

1   0

xy có


"Xy" là hai chữ gần cuối trong bảng chứ cái ở phương Tây, thường được dùng trong bộ môn Toán học hay Hoá học làm các ẩn số trong các bài toán, từ đó giải ẩn số sẽ ra đáp án đúng
Ví dụ: Phương trình: 2x + 3y =0; Gọi x là số mol của Fe (III);...
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

8

1   1

alice


Alice là tên của một con tướng trong trò chơi trên điện thoại "Liên Quân Mobile". Alice mang một bộ váy màu hồng và có cầm gậy, được người dùng chơi dưới vị trí là trợ thủ với những chiêu phép giúp làm choáng đối phương, sau đó đồng đội sẽ tiến lên giết địch và Alice sẽ nhận được điểm hỗ trợ.
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

9

1   0

mind


Trong tiếng Anh, từ "mind" là danh từ có nghĩa là trí óc (của ai đó)
Ví dụ 1: Her family all have a smart mind. (Gia đình cô ấy mọi người đều có trí óc thông minh)
Ví dụ 2: His mind is well, so he won many awards, big and small, at 17 years old. (Trí óc của cậu ra tốt nên giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khi 17 tuổi)
la gi sister - Ngày 05 tháng 9 năm 2019

10

0   0

plaza


Trong tiếng Anh, từ "plaza" là danh từ có nghĩa là trung tâm thương mại.
Ví dụ: I am going to Vincom Plaza with my family and close friends. (Tôi đang đi đến trung tâm thương mại Vincom với gia đình và bạn thân của tôi)
la gi sister - Ngày 15 tháng 9 năm 2019