Ý nghĩa của từ kween là gì:
kween nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kween. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kween mình

1

9   6

kween


Trong cộng đồng người hâm mộ nhạc pop, từ "kween" được dùng để chỉ bộ phận những người anti (ghét) một người nghệ sĩ nào đó. Vì kween phát âm giống "queen" và họ dùng "kween" với ý nghĩa mỉa mai nghệ sĩ đó. Ví dụ: Mấy cô kween Twice sắp ra bài hát mới rồi kìa!
la gi sister - Ngày 01 tháng 9 năm 2019

2

1   11

kween


Trong cộng đồng người hâm mộ nhạc pop, từ "kween" được dùng để chỉ bộ phận những người anti (ghét) một người nghệ sĩ nào đó. Vì kween phát âm giống "queen" và họ dùng "kween" với ý nghĩa mỉa mai nghệ sĩ đó. Ví dụ: Mấy cô kween ....
sắp ra bài hát mới rồi kìa!
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Thêm ý nghĩa của kween
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< từ mr vm >>