luatminhkhue.vn

Website:https://luatminhkhue.vn/
Vote-up nhận được20
Vote-down nhận được15
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (66)

1

11   9

note


– Kỳ phiếu Chứng nhận do một công ty hoặc chính phủ phát hành ghi rõ số lượng một khoản vay, lãi suất phải trả và th [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

2

2   0

collateral


– Thế chấp. Cổ phiếu hoặc tài sản mà người vay phải trao cho người cho vay nên không có khả năng thanh toán một khoản vay. &n [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

3

2   2

default


– Vỡ nợ. Một người, công ty hay chính phủ bị coi là vỡ nợ nếu không đáp ứng được các điều khoản thanh toán.  
Nguồn: luatminhkhue.vn

4

1   1

central bank


– Ngân hàng trung ương. Cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng của một quốc gia và được phép ban hành tiền tệ. [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

5

1   0

commodity


– Hàng hóa. Xét theo ý nghĩa chung, đó là bất cứ thứ thì được mua và bán. Xét ý nghĩa trên thị [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

6

1   0

leverage


– Đầu cơ vay nợ. Việc một công ty sử dụng tài sản đi vay để tăng lợi suất trên vốn cổ phần của các cổ đông, với hy vọng l [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

7

1   1

monopoly


– Độc quyền. Sự kiểm soát của một công ty đối với một sản phẩm tại một thị trường nhất định, cho phép công ty này ấn đ [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

8

1   0

option


– Quyền chọn. Trong giới tài chính, đây là thỏa thuận cho phép một nhà đầu tư mua hoặc bán cái gì đó, v& [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

9

0   0

capital gain


– Lợi nhuận vốn. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán một cái gì đó được mua như là khoản đầu tư – v&ia [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

10

0   1

capital flight


– Di chuyển vốn. Sự di chuyển của một khoản tiền lớn từ quốc gia này sang quốc gia khác để tránh biến động chính trị hoặc kinh t [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn