daokiem2.sgame.vn

Vote-up nhận được57
Vote-down nhận được86
Điểm:-30 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (22)

1

32   46

boss


Boss
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

2

7   4

pk


Player Killer
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

3

7   13

npc


Non-Playable Character
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

4

4   12

afk


Away From Keyboard
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

5

2   4

pt


Party
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

6

1   1

gm


Game Master
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

7

1   4

hp


Health Point
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

8

1   0

phòng ngự


Phòng ngự có thể đỡ được tất cả các loại hình tấn công ngoại trừ kỹ năng khóa, có thể tránh bị choáng, bị hất bay, và đặc biệt là giảm sát thương đối thủ gây nên. Nhưng mỗi lần phòng thủ thành công sẽ tiêu hao thể lực nhất định.
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

9

1   1

choáng


Đây là yếu tố làm cho nhân vật trong thời gian ngắn không thể thao tác, nhưng có thể dùng thụ thân tiêu hao thể lực để xóa bỏ nó, hoặc cũng có thể Bạo Khí cũng có thể xóa bỏ. Choáng cũng phân làm nhiều loại, nó bao gồm Hất Bay, Đánh Ngã, Đẩy Lui, Hất Văng.
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

10

1   1

kéo


Có những kỹ năng có khả năng kéo mục tiêu lại bên mình, khi bị kéo, nhân vật không thể thao tác được và hoàn toàn bị động.
Nguồn: daokiem2.sgame.vn