daokiem2.sgame.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được63
Vote-down nhận được111
Điểm:-49 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (22)

1

34 Thumbs up   50 Thumbs down

boss


Boss
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

2

7 Thumbs up   7 Thumbs down

pk


Player Killer
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

3

7 Thumbs up   16 Thumbs down

npc


Non-Playable Character
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

4

5 Thumbs up   15 Thumbs down

afk


Away From Keyboard
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

gm


Game Master
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

6

2 Thumbs up   6 Thumbs down

pt


Party
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

7

1 Thumbs up   6 Thumbs down

hp


Health Point
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

phòng ngự


Phòng ngự có thể đỡ được tất cả các loại hình tấn công ngoại trừ kỹ năng khóa, có thể tránh bị choáng, bị hất bay, và đặc biệt là giảm sát thương đối thủ gây nên. Nhưng mỗi lần phòng thủ thành công sẽ tiêu hao thể lực nhất định.
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chạy nhanh


Tăng tốc độ chạy cho nhân vật và tiêu hao lượng thể lực tương ứng, khi hết thể lực sẽ không thể chạy nhanh được nữa.
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nộ khí


Nhân vật khi nhận sát thương sẽ tích lũy nhận Nộ Khí, khi Nộ Khí đạt độ nhất định sẽ làm đầy 1 hạt Nộ Khí, dùng nó để Bạo Khí, hoặc sử dụng Tất Sát. Khi HP người chơi xuống rất thấp thì sẽ chuyển kỹ năng Tất Sát thành Siêu Tất Sát gây ra lượng sát thương khổng lồ. Sử dụng hợp lý hạt Nộ Khí chính là nhân tố quan trọng giúp bạn chiến thắng trong mỗi [..]
Nguồn: daokiem2.sgame.vn (offline)