Ý nghĩa của từ gm là gì:
gm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ gm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gm mình

1

9   2

gm


GM là viết tắt của Game Master - là người điều chỉnh server, quản lý tài khoản game hay đơn giản là xem trong game có xảy ra chuyện gì hay không ( thường là các vấn đề đến từ người chơi)
gracehuong - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

2

6   1

gm


là viết tắt của

1. Good Morning, Guten Morgen: chào buổi sáng bằng tiếng anh và tiếng đức

2. Game Master: người quản lý một game online, thường có một account và chơi cùng các người chơi khác

3. General Motors: một hãng xe nổi tiếng của Mỹ
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

2   1

gm


GM là viết tắt của Game Master - là người điều chỉnh server, quản lý tài khoản game hay đơn giản là xem trong game có xảy ra chuyện gì hay không ( thường là các vấn đề đến từ người chơi)
Mod - Ngày 01 tháng 11 năm 2013

4

1   1

gm


Game Master
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

5

1   3

gm


Huy chương George (George medal).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của gm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< glc gmt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa