Mod

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   1

gm


GM là viết tắt của Game Master - là người điều chỉnh server, quản lý tài khoản game hay đơn giản là xem trong game có xảy ra chuyện gì hay không ( thường là các vấn đề đến từ người chơi)
Mod - Ngày 01 tháng 11 năm 2013