Ý nghĩa của từ gmt là gì:
gmt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 13 ý nghĩa của từ gmt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gmt mình

1

1   1

gmt


Giờ chuẩn căn cứ theo kinh tuyến Greenwich (Greenwich Mean Time).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

gmt


(A. Greenwich Mean Time) Giờ chuẩn tính theo kinh tuyến Grin-uých, viết tắt
Nguồn: vdict.com

3

1   1

gmt


GMT- Greenwich Mean Time là giờ trung bình tại đài thiên văn Greenwich (Anh). GMT được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải, người ta so sánh giờ mặt trời của họ với giờ GMT để tính ra kinh độ (Đài thiên văn Greenwich nằm ở kinh tuyến 0). Các múi giờ trên thế giới cũng được tính sớm hơn hay muộn hơn giờ GMT
kieuoanh292 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

4

1   1

gmt


Kỹ thuật - vật lý giờ GMT
Nguồn: dict.vietfun.com

5

1   1

gmt


Greenwich Mean Time
Nguồn: clbthuyentruong.com

6

1   1

gmt


Giờ GMT (viết tắt từ tiếng Anh Greenwich Mean Time nghĩa là "Giờ Trung bình tại Greenwich") là giờ Mặt Trời tại Đài thiên văn Hoàng Gia Greenwich tại Greenwich gần L [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

gmt


GMT viết tắt của từ "Greenwich Mean Time", nghĩa là giờ "Giờ trung bình tại Greenwich". Đây là giờ mặt trời tại Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich (Greenwich, London, England) nên ở đó được quy ước nằm trên kinh tuyến số 0. Hội nghị quốc tế về thời gian đã thay GMT thành UTC (Giờ phối hợp quốc tế). Việt Nam nằm ở múi giờ UTC+7 và ASEAN nằm ở múi giờ chung là UTC+8
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 2 năm 2019

8

1   1

gmt


Viết tắt của Greenwich Mean Time (Giờ chuẩn theo múi giờ Greenwich). Thuật ngữ GMT đôi khi cũng được sử dụng để mô tả một loại đồng hồ cho biết thời gian [..]
Nguồn: donghotantan.vn

9

1   1

gmt


Viết tắt của Greenwich Mean Time (Giờ chuẩn theo múi giờ Greenwich). Thuật ngữ GMT đôi khi cũng được sử dụng để mô tả một loại đồng hồ cho biết thời gian đồng hồ của nhiều múi giờ khác nhau trên thế giới. Gold Plating (Mạ vàng)
Nguồn: shopdongho.vn

10

1   1

gmt


Giờ quốc tế được tính theo giờ London làm mốc
Nguồn: maxi-forex.com

11

1   1

gmt


Giờ quốc tế được tính theo giờ London làm mốc
Nguồn: thitruongngoaihoi.vn

12

0   1

gmt


(A. Greenwich Mean Time) Giờ chuẩn tính theo kinh tuyến Grin-uých, viết tắt
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

13

0   1

gmt


Giờ quốc tế được tính theo giờ London làm mốc
Nguồn: nmd.vn

Thêm ý nghĩa của gmt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gm gp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa