nmd.vn

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được25
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (116)

1

13 Thumbs up   15 Thumbs down

thuật ngữ


Nghĩa
Nguồn: nmd.vn

2

4 Thumbs up   3 Thumbs down

range


Phạm vi của giá trần và giá sàn trong 1 giao dịch
Nguồn: nmd.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cad


Đô la Canada
Nguồn: nmd.vn

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gbp


Bảng Anh
Nguồn: nmd.vn

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

accrual


Lợi nhuận sau khi giao dịch kết thúc
Nguồn: nmd.vn

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbitrage


Nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ dựa vào sự biến động tỉ giá giữa 1 cặp tiền tệ
Nguồn: nmd.vn

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

average


Chỉ số trung bình
Nguồn: nmd.vn

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bear


Nguồn: nmd.vn   NSFW / 18+

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bull


Người kỳ vọng thị trường lên
Nguồn: nmd.vn

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

broker


Người môi giới
Nguồn: nmd.vn