Ý nghĩa của từ po là gì:
po nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ po. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa po mình

1

2   0

po


Purchase Order - also P/O and P.O.
+ Lệnh thanh toán-trong kế toán kho-xuất nhập khẩu-mua bán hàng hóa....
Harley - Ngày 26 tháng 12 năm 2015

2

2   1

po


Muấy áu át[poutʃ]. | Bỏ vô chần nước sôi; chần nước sôi (trứng). | Thọc, đâm (gậy, ngón tay... vào cái gì). | Giẫm nát (cỏ... ); giẫm lầy (đất... ) (ng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

po


Là từ viết tắt của một số từ:
- Police Office: đồn cảnh sát
- Parole officer: sĩ quan tạm tha
- Probation officer: nhân viên quản chế
- A chamber pot: một cái nồi
- Petty officer: sĩ quan nhỏ
- Post office: bưu điện
- Postal order: đặt bưu phẩm
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

4

1   2

po


- Danh từ
là viết tắt) của Post Office ( Bưu điện)
- Động từ có nghĩa là: săn trộm, xâm phạm, giẫm lên cái gì, hay lấn sân lấn đất ( trong thi đấu thể thao) hay chơi ăn gian.
- PO còn là viết tắt của Pure otite- thuật ngữ sử dung trong game- quen thuộc với các game thủ
gracehuong - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

5

1   3

po


+ là từ viết tắt của Project officer, có nghĩa là cán bộ dự án
+ là cách viết ngắn của từ Poor ( nghèo)
+ là tên một con sông của Ý
+ là viết ngăn của từ police ( cảnh sát)
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của po
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< consortia contraption >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa