Harley

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

po


Purchase Order - also P/O and P.O.
+ Lệnh thanh toán-trong kế toán kho-xuất nhập khẩu-mua bán hàng hóa....
Harley - Ngày 26 tháng 12 năm 2015