Ý nghĩa của từ hj va bj là gì:
hj va bj nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ hj va bj. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hj va bj mình

1

17   6

hj va bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
ThuyNguyen - Ngày 07 tháng 8 năm 2013   NSFW / 18+

2

16   8

hj va bj


hj hand job nghĩa là công việc chân tay nhưng đây từ lóng chỉ việc thủ dâm
bj: blow joblà công việc thổi kèn sáo từ lóng có nghĩa là chỉ quan hệ tình dục bằng miệng
chipchi0412 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

3

10   6

hj va bj


Hj và Bj là từ phổ biến được giới trẻ sử dụng trong ngôn ngữ chát yahoo, nhắn tin, trang mạng xã hội...
Hj: cách viết khác của "Hi" là "xin chào"
Bj: cách viết khác của "Bye" là "tạm biệt"
oceangirl - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

4

3   2

hj va bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hansnam - Ngày 06 tháng 8 năm 2013   NSFW / 18+

5

3   4

hj va bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
kieuoanh292 - Ngày 05 tháng 8 năm 2013   NSFW / 18+

6

0   1

hj va bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Hồng - Ngày 02 tháng 8 năm 2014   NSFW / 18+

7

3   6

hj va bj


hj là hi, có nghĩa là " xin chào ".
bj là bye, có nghĩa là " tạm biệt ".
hj và bj là ngôn ngữ thường được giới trẻ dùng để nhắn tin với nhau.
vd: bjbj, đi ngủ đây!
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

8

2   6

hj va bj


là cách viết tắt ngắn ngọn trong ngôn ngữ tán gẫu mạng mà giới trẻ thường dùng trong cách nói chuyện thân thiết.
hj là cách viết tắt của hi có nghĩa: xin chào
Bj là cách viết tắt của bye có nghĩa: tạm biệt
thanhthanh - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

9

4   8

hj va bj


sao không hiểu theo nghĩa
hj là cách viết tắt của hi có nghĩa: xin chào
Bj là cách viết tắt của bye có nghĩa: tạm biệt
hoặc bj viết tắt của beautiful jewelry có nghĩa là trang sức đẹp
nguyenphuong - Ngày 28 tháng 6 năm 2014

Thêm ý nghĩa của hj va bj
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cv tieng anh mhz >>