Ý nghĩa của từ dcmm là gì:
dcmm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 15 ý nghĩa của từ dcmm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dcmm mình

1

12   3

dcmm


dong co menh mong
dong co menh - Ngày 19 tháng 11 năm 2013

2

12   7

dcmm


Đây là 4 chữ cái đầu của cụm từ chửi thề "Đ*t con mẹ nó", để chửi rủa một người nào đó mà mình căm ghét hay nhiều trường hợp chỉ là chửi đời.
Giới trẻ dùng mấy chữ cái đầu thế này để giảm thô tục.
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

8   3

dcmm


dung cuoi mot minh
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 11 năm 2013

4

5   2

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nhvwo - Ngày 30 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+

5

4   2

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Thinh - Ngày 28 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

6

5   3

dcmm


dai ca mot mat
hoang tuan anh - Ngày 29 tháng 1 năm 2014

7

3   1

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Hoàng - Ngày 11 tháng 7 năm 2014   NSFW / 18+

8

3   1

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 10 năm 2015   NSFW / 18+

9

3   2

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Thinh - Ngày 29 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

10

2   1

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cong - Ngày 29 tháng 1 năm 2014   NSFW / 18+

11

2   1

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 4 năm 2014   NSFW / 18+

12

2   1

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 5 năm 2014   NSFW / 18+

13

2   1

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Linh - Ngày 17 tháng 7 năm 2014   NSFW / 18+

14

2   1

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
víp - Ngày 21 tháng 11 năm 2014   NSFW / 18+

15

3   4

dcmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
phu - Ngày 16 tháng 10 năm 2016   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của dcmm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dha au tri >>