nguyenphuong

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được17
Điểm:-10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

5 Thumbs up   11 Thumbs down

hj va bj


sao không hiểu theo nghĩa
hj là cách viết tắt của hi có nghĩa: xin chào
Bj là cách viết tắt của bye có nghĩa: tạm biệt
hoặc bj viết tắt của beautiful jewelry có nghĩa là trang sức đẹp
nguyenphuong - Ngày 28 tháng 6 năm 2014

2

3 Thumbs up   6 Thumbs down

bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nguyenphuong - Ngày 28 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+