nguyenphuong

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được17
Điểm:-10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

5 Thumbs up   11 Thumbs down

hj va bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nguyenphuong - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

2

3 Thumbs up   6 Thumbs down

bj


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nguyenphuong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+