Ý nghĩa của từ ex-boyfriend là gì:
ex-boyfriend nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ex-boyfriend. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ex-boyfriend mình

1

8 Thumbs up   7 Thumbs down

ex-boyfriend


- ex là tiền tố trong tiếng anh có nghĩa là cũ, cựu, nguyên, trước đây, quá khứ
ex-boyfriend có nghĩa là bạn trai cũ/ bạn trai trước đây
(thông tục) người ta dùng ngắn gọn "ex" để chỉ bạn trai cũ của mình
gracehuong - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

6 Thumbs up   8 Thumbs down

ex-boyfriend


Có nghĩa là bạn trai cũ! Đối với nhiều cô gái, khi kết thúc mối quan hệ họ không giữ liên lạc với người cũ, coi anh ta là kẻ thù nhưng cùng có nhiều trường hợp vẫn là bạn của nhau.
vuvu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

3

4 Thumbs up   6 Thumbs down

ex-boyfriend


"ex-boyfriend" là từ tiếng Anh, có nghĩa là "bạn trai cũ". "ex" là tiếp tiền tố, được thêm vào trước một danh từ để nói về một người nào đó đã thuộc về quá khứ. và để cho đơn giản thì xu hướng phổ biến bây giờ người ta chỉ gọi "ex".
babbisun - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

4

5 Thumbs up   8 Thumbs down

ex-boyfriend


- có nghĩa là bạn trai cũ
eg: John is my ex-boyfriend.
- ex cũng là từ viết tắt của expired dùng để chỉ những đồ vật đã hết hạn sử dụng, ex-boyfriend: bạn trai trước đây, bây giờ không còn yêu nhau nữa
- cũng được hiểu là extra boyfriend
nghiemmailan - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

5

3 Thumbs up   7 Thumbs down

ex-boyfriend


bạn trai cũ, ngắn gọn chỉ cần nói "ex"

-hey isnt that M.'s ex-boyfriend?
(không phải kia là bạn trai cũ của M sao?)
-nahh her ex couldn't have been that good looking.
(không phải, cũ của nó không đẹp trai thế đâu)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

<< xh Ném đá >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa