Ý nghĩa của từ xh là gì:
xh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ xh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xh mình

1

6   1

xh


1. viết tắt của từ Xã Hội

VD: KH-XH = khoa học xã hội

2. xếp hình
tiếng lóng chỉ hành động quan hệ tình dục của nam và nữ.
VD: XH-CT = xếp hình - chia tay
hansnam - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

4   2

xh


Thường là từ viết tắt của từ xã hội.
thanhthu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

3

2   1

xh


+ XH là viết tắt của từ XH.
+ XH còn là một chủ để bài viết trên trang zing news- XH- Chuyện xã hội, chuyên cập nhật tin tức về các vấn đề xã hội, những tin tức về an ninh, cướp bóc...
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

4

1   0

xh


Là từ viết tắt của một số cụm từ:
- Xã hội: cộng đồng con người. Ví dụ: mxh (mạng xã hội), CHXH (Cộng Hòa Xã Hội).
- Xếp hạng: Bậc xếp hạng theo thứ vị. Ví dụ trong game Liên Minh Huyền Thoại, các bậc xếp hạng gồm Đồng, Bạc, Vàng,...
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

5

1   2

xh


+,Là chữ viết tắt của từ " xã hội". Ví dụ: Xã hội chủ nghĩa (XHCN), Kinh Tế - Xã hội (Kt - Xh),v.v.

+, Là chữ viết tắt của từ "xếp hình". Là tiếng lóng chỉ hành động quan hệ tình dục của nam và nữ thường được một bộ phận giới trẻ hay sử dụng.
Ví dụ: XH - CT có nghĩa là Xếp hình - Chia tay.
ThuyNguyen - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

6

1   2

xh


viết tắt của từ xã hội. Xã hội là một tập thể hoặc một nhóm người được phân biệt với một tập thể hoặc một nhóm người khác bởi các lợi ích và các mối quan hệ đặc trưng. xã hội đề cập đến một nhóm người sống cùng trong một cộng đồng có lề lối, như xã hội Việt Nam, xã hội Trung Quốc..
viết tắt của từ xếp hình: là trên một trò chơi rất phổ biến,để chơi trò chơi người chơi ghép các khớp nối với nhau,gép vào bỏ ra rồi lặp lại
nghiemmailan - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

7

1   2

xh


xh là ý nghĩa tục "xồn hả "
vkl - Ngày 19 tháng 8 năm 2013

8

1   3

xh


xh là viết tắt của từ xưng hô
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 10 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< qa ex-boyfriend >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa