Ý nghĩa của từ erp là gì:
erp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ erp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa erp mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

erp


ERP là viết tắt của cụm từ Enterprise Resource Planning có nghĩa là Quản lý nguồn lực doanh nghiệp. ERP là một hệ thống giúp các doanh nghiệp tổ chức, quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp .
gracehuong - 00:00:00 UTC 17 tháng 8, 2013

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

erp


Nghĩa là Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 269/BTTTT-ƯDCNTT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

erp


- (Danh từ): Chỉ một hot girl ( cô gái xinh, nóng bỏng)
- (Động từ): Để báo hiệu có một hot girl xuất hiện
- (Động từ): Đồng tính với ý kiến, việc làm của ai đó
vuvu - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

erp


viết tắt của " Effective radiated power" là sựu đo lường chuẩn theo lý thuyết của tần số vô tuyến (RF) bằng cách sử dụng đơn vị watt SI, và được xác định bằng cách trừ đi tổn thất hệ thống và tăng thêm hệ thống
thanhthanh - 00:00:00 UTC 4 tháng 8, 2013

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

erp


Nghĩa là Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

erp


Hoạch Định Tài Nguyên Doanh nghiệp (tiếng Anh: Enterprise Resource Planning – ERP) nguyên thuỷ ám chỉ một hệ thống dùng để hoạch định tài nguyên trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Một hệ thống ERP đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

erp


hệ thống chương trình hoạch định tài nguyên trong doanh nghiệp.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

<< apple of my eye bb >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa