Ý nghĩa của từ bản cv là gì:
bản cv nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ bản cv. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bản cv mình

1

2   0

bản cv


Curriculum Vitae

bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật, dùng để nộp cho nhà tuyển dụng khi tìm việc làm


Candidates apply C.Vs & scanned qualifications to HR Manager

Thí sinh nộp sơ yếu lý lịch tự thuật và bản sao của văn bằng có được cho nhà quản lý nhân sự
Crystar Ngoc - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

2

0   0

bản cv


CV là viết tắt của Curriculum Vitae
Bản CV là bản tóm tắt quá trình hoạt động của một người( quá trình học tập. công việc, kĩ năng, kinh nghiệm) cần thiết khi đi xin việc
gracehuong - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

3

0   0

bản cv


CV là từ viết tắt của Curriculum Vitae, có nghĩa là sơ yếu lý lịch, thường dùng khi đi xin việc.

Nội dung của CV thường bao gồm các phần như: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, sở thích, kỹ năng, người chứng nhận, v.v.
thanhthu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

4

0   0

bản cv


CV là từ viết tắt của curriculum vitae! Bản cv là bản tương trình về học vấn, kinh nghiệm, mục tiêu nghề nghiệp của một người khi đi xin việc! Ứng viên thương gửi cv cùng với cover letter!
vuvu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

5

0   0

bản cv


Viết tắt của Curriculum Vitae hay còn gọi là sơ yếu lý lịch, bao gồm thông tin về bản thân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, ... dùng khi đi xin việc, thường được nộp kèm thư xin việc (cover letter) để được gọi phỏng vấn.
vananh - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

6

0   0

bản cv


CV là viết tắt của Curriculum Vitae. Là bản lý lịch cá nhân bao gồm thông tin về bản thân, học vấn, kinh nghiệm,... ; tương tự như Resume, mục đích dùng để đi xin việc.
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

7

0   1

bản cv


Curriculum Vitae

bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật, dùng để nộp cho nhà tuyển dụng khi tìm việc làm


Candidates apply C.Vs & scanned qualifications to HR Manager

Thí sinh nộp sơ yếu lý lịch tự thuật và bản sao của văn bằng có được cho nhà quản lý nhân sự
Crystar Ngoc - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bản cv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< as well as lol >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa