Crystar Ngoc

Vote-up nhận được93
Vote-down nhận được49
Điểm:43 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (5)

1

67 Thumbs up   25 Thumbs down

yolo


"Cả đời chỉ sống một lần mà"

dùng làm lý do để ngụy biện mỗi khi bạn quyết định làm một điều điên rồ nào đấy


Go for it, yolo!!

Cứ làm đi, cả đời chỉ sống một lần mà!!!
Crystar Ngoc - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

17 Thumbs up   10 Thumbs down

amen


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Crystar Ngoc - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

3

7 Thumbs up   7 Thumbs down

as well as


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Crystar Ngoc - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

bản cv


Curriculum Vitae

bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật, dùng để nộp cho nhà tuyển dụng khi tìm việc làm


Candidates apply C.Vs & scanned qualifications to HR Manager

Thí sinh nộp sơ yếu lý lịch tự thuật và bản sao của văn bằng có được cho nhà quản lý nhân sự
Crystar Ngoc - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

5

0 Thumbs up   4 Thumbs down

bản cv


Curriculum Vitae

bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật, dùng để nộp cho nhà tuyển dụng khi tìm việc làm


Candidates apply C.Vs & scanned qualifications to HR Manager

Thí sinh nộp sơ yếu lý lịch tự thuật và bản sao của văn bằng có được cho nhà quản lý nhân sự
Crystar Ngoc - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999