Crystar Ngoc

Vote-up nhận được93
Vote-down nhận được49
Điểm:43 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (5)

1

67 Thumbs up   25 Thumbs down

yolo


"Cả đời chỉ sống một lần mà"

dùng làm lý do để ngụy biện mỗi khi bạn quyết định làm một điều điên rồ nào đấy


Go for it, yolo!!

Cứ làm đi, cả đời chỉ sống một lần mà!!!
Crystar Ngoc - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

2

17 Thumbs up   10 Thumbs down

amen


Lạy chúa, tạ ơn chúa, thường dùng ở cuối lời cầu nguyện cho những người theo Thiên chúa giáo. Gần giống "Nam mô a di đà phật" trong đạo phật


In God we trust, Amen

Chúng con tin vào người, tạ ơn chúa
Crystar Ngoc - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

3

7 Thumbs up   7 Thumbs down

as well as


cũng, giống như, cũng như là, và cả, như là , cũng giống như, cùng với cả


An, as well as Bình, went to the lab

Cũng giống như Bình, An đã đi đến phòng thí nghiệm rồi
Crystar Ngoc - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

bản cv


Curriculum Vitae

bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật, dùng để nộp cho nhà tuyển dụng khi tìm việc làm


Candidates apply C.Vs & scanned qualifications to HR Manager

Thí sinh nộp sơ yếu lý lịch tự thuật và bản sao của văn bằng có được cho nhà quản lý nhân sự
Crystar Ngoc - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

5

0 Thumbs up   4 Thumbs down

bản cv


Curriculum Vitae

bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật, dùng để nộp cho nhà tuyển dụng khi tìm việc làm


Candidates apply C.Vs & scanned qualifications to HR Manager

Thí sinh nộp sơ yếu lý lịch tự thuật và bản sao của văn bằng có được cho nhà quản lý nhân sự
Crystar Ngoc - Ngày 20 tháng 7 năm 2013