Ý nghĩa của từ ain't là gì:
ain't nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ain't. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ain't mình

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

ain't


là dạng viết tắt của am not/is not/are not
ví dụ Things ain't what they used to be nghĩa là những thứ này không giống ngày xứa
nó còn là dạng viết tắt của has not/have not
ví dụ I ain't got no money nghĩa là tôi không có tiền.
hay You ain't seen nothing yet. nghĩa là bạn chưa nhìn thấy gì
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

ain't


Là từ viết tắt của các từ tiếng anh '' am not'', ''is not'', ''are not'', ''has not'', ''have not''. trong ột ss trường hợp khác của tiếng anh nó cũng được dùng theo nghĩa ''does not'', ''do not'', ''did not'''
Thuy Anh Ott - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

ain't


"không", ain't có thể thay thế cho isnt, arent, am not, have not,...

you ain't me you cant understand!!
heatherle - 00:00:00 UTC 27 tháng 7, 2013

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ain't


Đây là từ viết tắt được ưa chuộng của người sử dụng tiếng Anh hằng ngày ngay cả trong trong giao tiếp qua lời nói cũng như trong các đoạn chat, câu viết. Nó là từ chỉ chung thay thế các cụm từ "is not", "are not", "do not",... mang nghĩa phủ định. Tuy nhiên, sẽ thiếu chuyên nghiệp và mất điểm khi dùng trong văn viết.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 16 tháng 1, 2019

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ain't


Là từ viết tắt của một số cụm từ: is not, are not, have not, do not,... Từ này được dùng khá phổ biến trong ngôn ngữ nói của người phương Tây. Đặc biệt, họ muốn rút gọn những sai sót và đơn giản hóa ngữ pháp chỉ bằng một từ. Tuy nhiên, trong văn viết chuyên nghiệp thì không cho phép dùng từ này.
nga - 00:00:00 UTC 11 tháng 12, 2018

<< aholic bản ts >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa