Ý nghĩa của từ aholic là gì:
aholic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ aholic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aholic mình

1

1   0

aholic


là một hậu tố trong tiếng anh dùng với các danh từ chỉ việc thích cái gì rất nhiều và không thể ngừng thực hiện hay sử dụng nó.ví dụ shiopaholic chỉ những người nghiện mua sắm, chocoholic chỉ những người nghiện socola.
Minhthuy123 - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

1   1

aholic


Hoặc oholic, là một hậu tố dùng để nói về một người nghiện một thứ gì đó.
Ví dụ: Shopaholic: Một người nghiện shopping, mua sắm
Workaholic: Một người nghiện làm việc.
thanhthu - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

0   0

aholic


Là một hậu tố (được gắn phía sau một từ khác để thể hiện ý nghĩa nào đó). Ở đây, từ -aholic khi gắn chung với động từ hoặc danh từ cụ thể sẽ mang nghĩa là không ngừng làm, uống hoặc ăn một cái gì đó. Hay còn gọi là nghiện. Vd như: coffeeaholic, milkaholic, bookaholic, workaholic,...
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

4

0   0

aholic


Hậu tố: được thêm vào một số danh từ chỉ sự nghiện, yêu thích một cái gì hay một việc gì đó.
- Không thể ngừng làm, ăn hoặc uống một cái gì đó
Ví dụ
- A shopaholic: người nghiện mua sắm
- A workaholic: người nghiện làm việc
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của aholic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aigoo ain't >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa